CV för ett land

Alla som har gjort en CV vet att det inte är helt lätt att berätta exakt vad man själv är bra på, vilka som är ens styrkor. Lögner och överdrifter är inte tillåtna, och att undervärdera sig själv är bara dumt. Dessutom handlar det om att hitta de speciella områden som kanske skiljer en från mängden och som är värt att arbeta med och utveckla.

Cita HögnabbaPressrådet Cita Högnabba

Sedan två år tillbaka pågår i Finland ett tankearbete, som försöker hitta svar på frågan vilka Finlands styrkor är internationellt sett, och hur de styrkor som finns ska utvecklas och göras tydligare.

Det handlar om att lägga grunden för ett landvarumärke som ska göra Finland mera bekant utomlands och därmed förbättra landets konkurrenskraft.

Bakom projektet ligger utrikesminister Alexander Stubb, som tillsatte en grupp bestående av specialister från bland annat kultur, näringsliv, idrott, politik, turism, marknadsföring och kommunikation. Ett brett kunnande finns bland de ungefär 20 medlemmarna. Ordförande är Nokias och Shells styrelseordförande Jorma Ollila.

Projektet baserar sig på regeringsprogrammet som strävar till att föreställningen om Finland ska stärkas i den globala världen. Med hjälp av varumärket ska Finland förstärka framgångarna för finländska företag, få mera utrikespolitiskt inflytande, utveckla landets dragningskraft som investeringsobjekt och öka turismen till Finland. Landvarumärket utgör en bakgrundsfaktor till framgång och välfärd.

Arbetet kommer att presenteras före årsskiftet och är nu alltså inne på slutrakan.

Att göra en bra realistisk CV tror jag är exakt det som det handlar om när man arbetar med att definiera ett landvarumärke i en allt globalare värld.

Jag tror att arbetsgruppen också kommer att vända på steken och säga något om vad vi finländare borde satsa på för att bli vassare. Det handlar alltså inte om en marknadsföringskampanj utan om att hitta verktyg till en utvecklingsplan för det finska samhället.

Vad tycker du att vi är bra på? Kommentera gärna!

Leave a Reply