I dessa tider behöver Finland och Sverige varandra mer än någonsin

Firandet av Finlands självständighets 99 årsdag är nu lyckligt bakom oss och det är dags att blicka framåt. Våra nordiska länder står starkt och har aldrig tidigare varit på en så hög samhällelig utvecklingsnivå.

Mikael Antell är minister vid Finlands ambassad I Stockholm
Mikael Antell är chargé d’affaires vid Finlands ambassad i Stockholm

På samma gång genomlever vi just nu också bekymmersamma tider såväl på EU-nivå som internationellt. Nationalismen sticker än en gång fram huvudet på bekostnad av internationellt samarbete. Allt detta är dåliga nyheter för små öppna och frihandelsvänliga länder som Finland och Sverige.

Samtidigt har säkerhetssituationen i Östersjöområdet försämrats. Det är på många sätt en ny omvärldssituation vi måste förhålla oss till. I detta läge skall vi trots allt fortsätta våra ansträngningar för avspänning och ett ökat internationellt och regionalt samarbete. Vi gör klokt i att hoppas på det bästa men samtidigt också planera för mer pessimistiska scenarion.

Tryckfriheten en gemensam nordisk värdering

Nu om någonsin är det viktigt att vi står upp för våra nordiska värderingar. Den finsk-svenska manifestation som arrangerades på Sveriges Riksdag senaste fredag med närvaro av vår tidigare president Tarja Halonen för att markera 250 år av tryckfrihet i Sverige och Finland var ett ypperligt exempel på detta. Vi skall fortsatt låta oss inspireras av våra finlandsfödda pionjärer Anders Chydenius och Peter Forsskål.

I dessa tider behöver Finland och Sverige varandra mer än någonsin. De senaste åren har vi kommit varandra ännu närmare än tidigare. Vi lånar gärna goda modeller av varandra. Våra ekonomier blir allt mer integrerade och den säkerhetspolitiska diskussionen är väldigt nära och öppen. Följaktligen var det naturligt att de säkerhetspolitiska diskussioner som republikens president Sauli Niinistö ordnade på Gullranda i juni i år fokuserade just på det finsk-svenska samarbetet.

Täta kontakter mellan Sverige och Finland främjar förtroendet

Från ambassadens horisont är det uppenbart att de svensk-finska politiska kontakterna blir allt tätare. Våra statsministrar, ministrar och riksdagsmän träffas regelbundet. Vår president besöker gärna och ofta Sverige. Vi har upplivat den gamla traditionen att våra statsledningar en gång om året träffas under mer informella former för att diskutera gemensamma angelägenheter. I augusti var det statsminister Löfvens tur att stå som värd för arrangemanget på Harpsund.

De politiska diskussionerna mellan Finland och Sverige som jag också själv har haft förmånen att delta i präglas av öppenhet och en stor vilja att utveckla samarbetet mellan våra länder. Det hela bygger på ett väldigt stort förtroende.

Allt detta tjänar även det svensk-finska försvarssamarbetet där vi nu också granskar möjligheterna till samarbete utöver fredstida förhållanden. Gemensamma övningar har blivit en naturlig del av samarbetet. I augusti övade våra respektive flygvapen på Gotland och för två veckor sedan deltog svensk militär i en stor övning uppe i nordvästra Finland.

En fråga som på senaste tid har adresserats av politiker i bägge länder är att ett fördjupat försvarspolitiskt samarbete kräver ett allt tätare utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete. Det här vill våra båda länder arbeta för och goda förutsättningar finns eftersom Finland och Sverige har stor samsyn på de flesta internationella frågor.

Finland fyller jämt år 2017

Nästa år fyller Finland jämna 100 år. Det kommer vi naturligtvis att fira både i Finland och Sverige med den dignitet och synlighet som förväntas av ett kalas av den här kalibern. Temat för Finland 100 -firandet är ”Tillsammans”. Detta inbegriper i allra högsta grad samarbetet mellan Finland och Sverige.

Finland och Sverige är med sin historiska samhörighet, sina kulturella, språkliga och samhälleliga likheter, en integrerad ekonomi, samsyn på de flesta samhällsfrågor och gemensamma säkerhetspolitiska utmaningar väl betjänta av ett kompletterande samarbete och ett koordinerat agerande också på den internationella arenan. Globalt sett är vi små länder och ”Tillsammans” är vi starkare.

Avslutningsvis vill jag tacka hela personalen på ambassaden och alla våra partners för ett fruktbart och givande samarbete under året som gått. Tillsammans har vi verksamhetsmässigt uppnått mycket och till många delar också överträffat oss själva.

Med dessa ord vill jag önska Er alla läsare En Fridfull Juletid!

Leave a Reply