I farten med en ny konsul

Chef för konsulatet vid ambassaden i Stockholm Anne Malinen-Williams
Chef för konsulatet vid ambassaden i Stockholm Anne Malinen-Williams

Jag började som ny konsul på ambassaden den 3 augusti som Elina Karlssons efterträdare. Fastän arbetsdagarnas antal bara sträcker sig över drygt två veckor, har jag redan kommit igång mångsidigt med mycket.

Jag flyttade gärna till Stockholm och känner mig redan hemmastadd. Jag har blivit mycket väl emottagen. I somriga Stockholm har jag fått bekanta mig med den vackra skärgården och naturen, kulturen och stadsdelarnas färggranna atmosfär.

Jag flyttade till Stockholm från utrikesministeriets allmänhetstjänster, pass- och visumenheten, där jag arbetade i tre år som ansvarig för rättelser, besvär och klagomål beträffande migrationsärenden.

Ambassaden i Stockholm erbjuder konsulära- och medborgartjänster till finska medborgare och utländska medborgare som är permanent bosatta i Finland, samt inresetjänster för resenärer till Finland.

Vi är sammanlagt sex som arbetar på konsulatet, och alla vi sköter även andra uppgifter på beskickningen. Vår kunskap och kompetens i konsulära ärenden är både djup och bred. Vår verktygslåda räcker även till mer utmanande uppgifter. Som färsk chef för konsulatet tar jag med öppna sinnen emot kommande utmaningar och tror på att vårt team även i fortsättningen erbjuder medborgartjänster av högsta kvalitet.

Jag har vandrat en lång, och tidvis gropig, väg inom den finska utrikesförvaltningen och varit med om mycket. Jag har tjänstgjort på flera finska beskickningar, såväl i Mellan- och Fjärran Östern, Sydostasien, Indien och Europa inom konsulära- och immigrationsärenden, med handelsfrågor samt administrativa uppgifter.

Min första postering i Bagdad var vid tröskeln av kriget mellan Irak och Iran. Jag hade knappt hunnit packa upp min resväska när kriget bröt ut hösten 1980. Min nästa anhalt var ambassaden i Peking, folkrepubliken Kinas huvudstad som då var i en fas av häftig förnyelse och täckt av byggnadsställningar. Därifrån till Europa och Finland Trade Centre i London. När jag flyttade till New Delhi år 1995 hade jag även med mig familj. Från Indien flyttade vill till Jakarta i Indonesien, efterföljt av Mellanöstern och Damaskus. Från Syrien till Finlands ständiga representation vid Europeiska Unionen. Däremellan ryms dock åren på ministeriet på Sjöekipaget.

Mina stationeringar på olika ställen med mångfaldig kultur har lämnat oförglömliga spår i mitt minnesarkiv och dessutom erbjudit varierande hobbymöjligheter, allt från akvarellmålning av kinesiska solfjädrar till yoga och jazz.

Under min tid i Sverige och Stockholm lär jag säkert samla fler fina pärlor till mitt band.

Leave a Reply