Mitä Maailmanpankin johtokunta tekee?

Monet ovat kysyneet minulta, mitä päivittäiseen työhöni kuuluu ja mitä Maailmanpankin johtokunta oikeastaan tekee.

Johtokunta on pysyvästi koolla Washingtonissa pankin päämajassa, joten pääosan työviikoistani täyttävät viralliset ja epäviralliset kokoukset ja niiden valmistelu. Ei ehkä kuulosta kovinkaan jännittävältä, mutta todellisuudessa työ on äärimmäisen kiinnostavaa ja monipuolista!

Johtokunta päättää Maailmanpankin toiminnan suuntaviivoista, eli esimerkiksi millaista maatalouden tai sosiaaliturvan kehitystä Pankki rahoituksella ja neuvonnalla tukee. Päätämme myös maakohtaisista yhteistyöstrategioista ja yksittäisistä kehityshankkeista. Lisäksi päätämme Pankin sisäiseen hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. Käsiteltävien asioiden kirjo on todella laaja, sillä Maailmanpankin toiminta kattaa lähes kaikki julkisen ja yksityisen sektorin alat.

Aurinko nousee lähellä Hpa-Ania Myanmarissa. Kuva: Markus Kostner/World Bank
Myanmar tarvitsisi enemmän virtaa. Kuva: Markus Kostner/World Bank

Toisinaan keskustelemme laajoista globaaleista teemoista, kuten vaikkapa hyvän riskienhallinnan merkityksestä kehitykselle. Toisella hetkellä taas käsittelemme tukea sähköntuotannon laajentamiselle Myanmarissa tai Pankin sisäisen henkilöstöpolitiikkan uudistamista.

Minä edustan johtokunnassa Suomea sekä seitsemää muuta Pohjoismaata ja Baltian maata.  Olen yksi 25 jäsenestä, joista kukin edustaa  joko yksittäisiä maita (kahdeksan suurinta osakkeenomistajaa) tai useamman maan ryhmiä. Meitä naisia johtokunnassa on tällä hetkellä viisi.

Olen nopeasti huomannut, että vaikutusvaltaa johtokunnassa pitää rakentaa asiantuntemuksen, rakentavan yhteistyön ja neuvottelutaidon varassa. Ajallisesti merkittävin osa vaikuttamistyöstä tapahtuu muodollisten kokousten ulkopuolella ja edellyttää omaa aktiivisuutta. Kokoonnumme eri komiteioissa valmistelmaan asioita ja vaikeammista asioista neuvotellaan myos epävirallisissa kokouksissa ja johtokunnan seminaareissa. Lisäksi asioihin perehtyminen ja niihin vaikuttaminen edellyttää osallistumista lukuisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin sekä perehtymistä valtavaan määrään kirjallista aineistoa. Myös yhteydenpitö vaalipiirimme maihin on tärkea osa työtäni.

Onneksi en tee tätä työtä yksin – vaikuttavuutemme jäisi sillä tavoin hyvin ohueksi.  Kanssani Washingtonissa työskentelee 10 hengen asiantuntijaryhmä, jossa kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat ovat edustettuina. Lisäksi kussakin pääkaupungissa valmistellaan vaalipiirimme kantoja tärkeimpiin johtokunnassa käsiteltäviin aiheisiin. Tätä työtä koordinoivat johtokuntakautemme ajan Suomen valtiovarainministeriön ja ulkoministeriön Maailmanpankkitiimit. Työskentelemällä tiiminä pystymme pitämään yllä johdonmukaista ja hyvin valmisteltua linjaa Maailmanpankissa käsiteltäviin asioihin. Se on äänestysryhmämme vahvuus ja tavaramerkki.

Maailmanpankin vuosittainen kokous vuonna 2012. Kuva: World Bank Photo Collection, Flickr, ccby 2.0
Maailmanpankin vuosittainen kokous vuonna 2012. Kuva: World Bank Photo Collection, Flickr, ccby 2.0

Nyt alkava työviikko onkin sitten aivan erilainen kuin edellä kuvaamani tavalliset viikot. Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston yhteiset vuosikokoukset järjestetään tällä viikolla ja se tuo kaupunkiin kaikkien 188 jäsenvaltion edustajat. Ministerit kokoontuvat käsittelemään sääntömääräisiä päätösasioita ja laajan arvovaltaisen joukon ollessa paikalla järjestetään Maailmanpankissa myös useita erilaisia tapahtumia, keskusteluita ja seminaareja.

Uskon, että globaalin talouden tilanne sekä huoli kehityksestä kriisialueilla kuten Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan maissa värittää keskusteluja. Maailmanpankkiryhmän uuden strategian vahvistaminen herättää varmaan myös keskustelua Pankin uudesta suunnasta. Jännittävä ja kiireinen viikko edessä!