Avatar photo

Virtual Finland

Ulkoministeriö on käynnistänyt poikkihallinnollisen Virtual Finland -hankkeen edistämään Suomen digitaalista kilpailukykyä. Tavoitteena on luoda Suomelle digitaalisen maahantulon palveluinfrastruktuuri, jolla helpotetaan yritysten, työntekijöiden ja opiskelijoiden maahantuloa sekä asettautumista Suomeen. Rakennettava infrastruktuuri luo myös edellytyksiä suomalaisyritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

Tältä kirjoittajalta