B2G-innovaatiosuurlähettiläs: innovaatioilla ja digitaalisella yhteistyöllä parannetaan maailmaa – ja tehdään Suomea tunnetuksi!

Kun aloitin ulkoministeriön ja koko maailman ensimmäisenä innovaatiosuurlähettiläänä reilut kaksi vuotta sitten, minulle tarjoutui tekemisen vapaus ja riemu. Sain päätehtäväkseni viedä suomalaista osaamista YK:hon, tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita. Havaitsin kuitenkin pian, että innovaatioihin ja uusiin teknologioihin sisältyy paitsi lupaus paremmasta tulevaisuudesta myös uhkakuvia tärkeinä pitämien arvojemme kannalta. Työkenttä on sittemmin kasvanut nopeasti.

Innovaatiosuurlähettilään tehtävään on kuulunut aktiivista verkottumista ja törmäyttämistä. Kuvassa kirjoittaja Ghanan tietoliikenneministeri Ursula G. Owusu Ekufulin kanssa ajalta juuri ennen koronapandemiaa.

Suomella on innovaatiojohtajan maine – ja aiheesta!

Tehtävä oli syksyllä 2018 kiitollista ottaa vastaan, olemmehan me mm. Bloombergin ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPO:n rankingeissa yltäneet palkintosijoille tai ainakin kymmenen parhaan joukkoon. Maailmalla tiedettiin myös, että Suomen menestyksen takana on teknologisen osaamisen ohella myös sosiaalisten innovaatioiden vahva perinne. Tehtävään kuului lisäksi Suomeen vastikään perustetun YK:n teknologiainnovaatioiden laboratorion työn tukeminen. Pian tämän jälkeen eteeni tuli hanke, jonka lopputuloksena oli YK:n projektipalvelutoimisto UNOPS:in vaikuttavuussijoittamisen ja innovaatio-ohjelmien saaminen Suomeen. Meidät nähtiin siis myös YK:ssa alan asiajohtajana!

Innovaatiot ja arvot

Havaitsin pian, että tämän päivän innovaatiot ovat usein disruptiivisia, ja että niiden takana on miltei poikkeuksetta digitalisaatio. Tämä haastaa tärkeinä pitämiämme arvoja: tasa-arvoa, demokratiaa, oikeusvaltiota, luottamusyhteiskuntaa, jne. Innovaatiot voivat halutessamme kuitenkin myös vahvistaa näitä arvoja. Huomasin, että maailmalla on kasvava kysyntä esim. eettistä tekoälyä tai kilpailukykyistä ja ihmiskeskeistä datataloutta kohtaan. Arvot voivat olla suomalaisille ratkaisuille kilpailuvaltti!

”Multivaikuttaminen”

”Multivaikuttaminen” on ollut siis työni pääsisältö. Jargonia tuntemattomalle kyse on siitä, että vaikutetaan YK:ssa ja muissa järjestöissä tärkeinä pitämiemme arvojen ja päämäärien puolesta – ja rakennetaan samalla Suomen brändiä! Me puhumme usein sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen puolesta. Tänä päivänä, kun eurooppalaiset arvot haastetaan yhä useammin, meidän tulee vaikuttaa yhä pontevammin myös siihen, millaisia nuo säännöt ovat, ja myös digitaalisia ympäristöjä ajatellen.

Digitaalinen yhteistyö

Tulevaisuuden maailma perustuu digitaalisten ratkaisujen varaan, ja globaalien ongelmien ratkaisu edellyttää globaalia digitaalista yhteistyötä. Me emme voi lokeroitua. Suomi on lähtenyt mukaan digitaaliseen yhteistyöhön panostamalla ratkaisujen etsimiseen tekoälyn, ns. digitaalisten julkishyödykkeiden sekä digitaalisen inkluusion kysymyksissä. Me autamme UNICEFia kehittämään ohjeistusta lapsiystävällisten tekoälyjärjestelmien periaatteista. Me edistämme sukupuolten tasa-arvoa viisivuotisessa Generation Equality –ohjelmassa teknologian ja innovaatioiden avulla. Kaikkiin näihin sisältyy myös tulevaisuuden mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja muille toimijoille.