Löytyykö Suomesta YK:lle teknologiakumppaneita rauhanturvatoimintaan?

Rauhanturvaoperaatioiden toimintaympäristö on muuttunut perusteellisesti siitä, kun Suomen joukot aloittivat työnsä Golanin tarkkailuoperaatiossa vuonna 1967. Muutokset ovat olleet erityisen suuria ja nopeita viime vuosina, mikä on pakottanut YK:n miettimään toimintatapojaan uusiksi.

Apulaisprofessori Jaan Praks’n Keynote-puhe Berliinin rauhanturvan teknologiakumppanuustilaisuudessa

YK:n sihteeristön kenttätoimintojen tukiosasto järjesti Berliinissä 14.-18.5. kansainvälisen symposiumin teknologiakumppanuuksista rauhanturvatoiminnassa. Sihteeristön innovaatio-, kommunikaatio- ja teknologiaosaston johtajan Anthony O`Mullanen mukaan 1) kv. terrorismin myötä turvallisuustilanteen muutos ja 2) teknologian nopea kehitys on johtanut siihen, että rauhanturvatoiminta ei enää voi olla ”Business as usual”. Teknologian ja innovaatioiden käyttö on nykyään ehdoton edellytys rauhanturvaajien turvallisuuden ja operaatioiden tehokkuuden takaamiseksi.

Teknologiaa tarvitaan tilannetiedon saamiseksi ml. satelliittikuvantamisen ja paikkatietoteknologian kautta ja tietoturvallisuuden takaamiseksi. Tulevaisuuden kyberhyökkäyksien torjuntaan ja turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan tekoälyä, lohkoketju- ja Big Data -teknologiaa. Teknologian ja kommunikaation takaamiseksi tarvitaan ratkaisuja mobiileja valvonta- ja ohjauskeskuksia. Teknologian lisääntyvä käyttö lisää koulutustarvetta uuden teknologian haltuunotossa erityisesti siksi, että rauhanturvaajien komennuskaudet ovat lyhyitä ja henkilöstön vaihtuvuus suurta.

Suomalainen teknologiaosaaminen herättää kiinnostusta

YK etsii kumppanuuksia muuntautuakseen teknologiaa tehokkaasti hyödyntäväksi rauhanturvatoimijaksi. Berliinin teknologiatapahtuma oli järjestyksessä neljäs ja Suomi osallistui tapahtumaan virkamies- ja tutkijapainotteisella delegaatiolla. Tilaisuudessa tuotiin esiin Suomen osaamista teknologian, innovaatioiden ja rauhanturvakoulutuksen alueella. Samalla markkinoitiin suomalaisyritysten teknologiaa ja osaamista YK:lle – olihan tiedossamme, että YK:n rauhanturvatoiminto kattaa suurimman osan YK:n vuosittaisesta n. 18 miljardin dollarin hankintamenoista.

YK on erityisen kiinnostunut Suomen teknologisesta osaamisesta tilannekuvan saamiseksi ns. nanosatelliittikuvantamisella, tiedon analysoinnista GIS, Big Data ja tekoälysovellusten kautta, mutta myös muista vaikeissa olosuhteissa toimivien kenttäoperaatioiden tarvitsemista esim. energia-, vesi- ja kommunikaatioteknologioista. Mikäli kyseessä on uusi teknologia, on innovaatioiden soveltuvuus täytynyt todentaa pilotoinnin tai muun demonstraation kautta. YK ehdotti, että Suomi testaisi teknologiaa YK:n kanssa rauhanturvaoperaatioissa.

YK:n rauhanturvaihmisiä kiinnostaa myös Suomeen perustettavan YK UNTIL teknologia/innovaatio laboratorio. Sen peace & security teema tarjoaa mahdollisuuden tehdä yhteistyöstä rauhanturvaa koskevien innovaatioiden kehittämiseksi. Laboratorion toiminnan on tarkoitus alkaa Aalto yliopiston AGrid Startup -keskuksessa syksyllä heti, kun YK on saanut rekrytoitua laboratorion henkilökunnan.

Ulkoministeriö ja Business Finland auttavat YK-yhteistyön käynnistämisessä

YK etsii teknologiatoimittajia paitsi tarjouskilpailujensa kautta, myös Valencian, Brindisin ja Entebben teknologiakeskusten järjestämissä tilaisuuksissa ja suorilla kumppanuusvierailuilla. Berliinin keskustelujen seurauksena Suomi kutsuikin YK:n teknologiaihmiset vierailulle Suomeen syyskuun alussa. Business Finlandin Kehittyvät Markkinat ohjelma tukee yrityksiä YK-hankinnoissa ja valmistelee ko. vierailua yhdessä ulkoministeriön kanssa.

YK-yhteistyö on varteenotettava mahdollisuus Suomen teknologia-, puolustus- ja IT-teollisuudelle sekä koulutuspalvelujen tarjojille. Yhteistyötä etsiessä on kuitenkin tiedostettava marssijärjestys: Koska YK on hankintasääntöjensä noudattamisen takia varovainen suorista yrityskontakteista, tarvitaan toiminnan käyntiin saamisessa useimmiten viranomaisten ja julkisten toimijoiden apua. Näin tehtiin myös Berliinin rauhanturvatapahtumassa: Suomen delegaatio lähti matkaan UM:n johdolla ja samoin vierailukutsu Suomeen lähti UM:stä. Viranomaisten ja yliopistojen kontaktien avulla ja Business Finlandin yrityskontaktipinnan myötä saadaan toivon mukaan alkuun kumppanuus, joka aikaa myöten johtaa myös kaupalliseen yhteistyöhön.

Suomella on perinteisesti vakaa maine rauhanturvan osaajana, mikä lisää suomalaisyritysten valmiuksia ja houkuttelevuutta toimia kumppanina myös mykyajan uudenlaista osaamista vaativassa rauhanturvaamistilanteessa. Meillä on kriisinhallintatyöstä pitkäaikaista kokemusta ja Suomi on vuosien aikana osallistunut moneen eri kriisinhallintaoperaatioon. YK:n rauhanturvaoperaatioista Suomi osallistuu parhaillaan Libanonin UNIFIL:iin, Malin MINUSMA:aan, Golanin UNDOF:iin ja Lähi-Idän tarkkailuoperaatio UNTSO:oon. YK-operaatioiden lisäksi Suomi osallistuu NATO:n ja EU:n kriisinhallintaoperaatioihin. Suomella on erityisen vahva asema myös kriisinhallinnan koulutuksessa, jossa koulutuspalveluja tarjoavat FINCENT ja CMC.