Poikkeusaikojen UNGA: valtioiden johtajat ensimmäistä kertaa virtuaalisesti YK:n yleiskokouksessa

YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon aikana New York tavallisesti täytyy valtioiden johtajista, ministereistä ja virkamiehistä, ja YK:n päämajassa tunnelma on tiivis. Koronaviruspandemia on kuitenkin muuttanut tämänkin ensimmäistä kertaa historiassa.

Päämajan käytävät ja yleiskokoussali ovat lähes tyhjillään. Yleiskokoussalissa voi istua vain yksi jäsenmaan edustaja, ja itse valtioiden johtajat ja ministerit osallistuvat tapahtumiin virtuaalisesti. Puheenvuorot esitetään pääosin videoituina, ja joissakin sivutapahtumissa osallistujat keskustelevat live-yhteyden välityksellä.

Vaikka virtuaali-UNGA:sta jää uupumaan suuri osa perinteistä tiivistä tunnelmaa ja hurmosta sekä johtajien kahdenväliset tapaamiset, on se silti merkittävä tapahtuma. Lähes kaikki muut kansainväliset kokoukset ja tapaamiset on siirretty, mutta yleiskokouksen korkean tason viikon tärkeydestä kertoo myös se, että se järjestetään kaikesta huolimatta. Lisäksi puheenvuoron pitää historiallisen moni valtion tai hallituksen päämies, sillä videon nauhoittamiseen on matalampi kynnys kuin johtajan New Yorkiin lähettämiseen delegaatioineen.

Siinä missä koronapandemia olisi ollut syy lykätä tai perua tapahtuma, on se myös peruste sen järjestämiselle. Monenvälisen yhteistyön merkitys on yhä tärkeämpi tilanteessa, jossa globaali pandemia on mullistanut maailmamme. Globaaleihin ongelmiin on löydettävä globaalit ratkaisut, ja siksi pandemian kohtaaminen yhteistyössä on äärimmäisen tärkeää.

Koronapandemia ei ole ainoa globaali haaste, joka uhkaa ihmiskuntaa. Myös ilmastonmuutos vaatii nopeita toimia ja niiden toteuttamista hankaloittaa myös pandemia. Monet valtiot korostavatkin pandemiasta toipumista niin, ettei se tapahdu ilmastotoimien kustannuksella. Build Back Better and Greener kaikuukin useiden edustajien puheissa. Korkean tason viikon tapahtumista SDG Moment (18.9.) käsittelee kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja niitä kohtaavia haasteita. Myös biodiversiteettihuippukokouksessa (30.9.) ilmasto ja luonto ovat pääroolissa, sillä luonnon monimuotoisuuden kapeneminen vaatii monenvälistä yhteistyötä.

Syyskuun 22. päivä alkaneessa korkean tason yleiskeskustelussa valtioiden johtajat ovat korostaneet edellä mainittujen teemojen lisäksi myös rauhan ja turvallisuuden, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja inkluusion merkitystä. Naisten ja tyttöjen asema on keskiössä myös Pekingin julistuksen 25. vuotistapahtumassa (1.10.), ja lisäksi YK:lle ominainen aseidenriisunta on pääroolissa ydinaseiden täyskieltoa koskevassa tilaisuudessa 2. syyskuuta. Myös teknologia ja innovaatiot, sekä niiden yhdenvertainen saavutettavuus nousevat esille korkean tason viikon aikana.

Yleiskokousviikolla Yhdysvaltain puheenvuoroissa on (odotetusti) kuultu erittäin kriittisiä äänenpainoja suhteessa Kiinaan. Vallitseva Yhdysvaltain ja Kiinan välinen nokittelu ja kilpailu vaikuttaa yhteistyöhön, ja vie myös pohjaa YK:n toiminnalta ja tehokkuudelta.

YK:n reformit ja erityisesti turvallisuusneuvoston uudistaminen ovat monen valtion puheissa merkittävä teema, sillä YK:n merkitys nähdään yhä keskeisempänä, mutta sen toimintakykyyn vaaditaan muutosta. Ihmiskuntaa uhkaavien haasteiden edessä YK:n on pystyttävä toimimaan tehokkaammin ja aiempaa paremmassa yhteistyössä.