Suomalaiset YK:ssa: tasa-arvotyötä Keniassa

YK täyttää 75 vuotta vuonna 2020. Sen kunniaksi YK ja Suomi –blogi tuo esiin suomalaisten järjestössä tekemää työtä. Pia Weurlander työskentelee UN Womenilla Keniassa. Häntä haastatteli Milja Suihko.

Miten olet päätynyt UN Womenille töihin?

Päädyin työskentelemään UN Womenin Kenian maatoimistoon, kun Suomen Nairobin suurlähetystöllä työskentelevä ystäväni vinkkasi auki olevasta Suomen rahoittamasta paikasta. Tehtävä ”Elections and Conflict Resolution Specialist” vastasi täydellisesti ammatillista taustaani.

Aikaisemmin olin työskennellyt Afrikan mantereella EU:n kansainvälisenä vaalitarkkailijana ja hallinnoinut UNDP:n ja muiden organisaatioiden toteuttamia vaaliprojekteja. Lisäksi minulla oli työkokemusta konflikti-ja rauhantyöstä.

Mistä asiasta olet erityisen ylpeä työssäsi?

Olen ylpeä siitä, että teemme töitä tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi Keniassa. Erityisen ylpeä olen silloin, kun tapaan henkilökohtaisesti ihmisiä, jotka kertovat saaneensa työmme kautta mahdollisuuden parempaan elämään.

Yksi monista kohtaamisista oli vierailu Kakuman pakolaisleirillä alkuvuodesta 2020. Tapasimme siellä nuoria naisia, jotka olivat perustaneet pieniä yrityksiä UN Womenin ja kumppaneidemme koulutustuen avulla. Eräs nainen oli perustanut pakolaisleirille kampaamon, ja hänen tulonsa olivat viisinkertaistuneet. Tämä nainen kertoi onnellisena perheensä elintason parantuneen huomattavasti.

Toisessa tapauksessa pakolaisnaiset tekivät upeita käsitöitä. Tuotteiden laadun parantamisesta, markkinoinnista ja myynnistä neuvoteltiin länsimaisten pienyritysten kanssa, jotta pakolaisnaisten tulot paranisivat.

Mikä on haastavin tilanne, johon työsi kautta on löydetty ratkaisu?

Tällä hetkellä teemme paljon työtä sen eteen, että Kenian UN Womenin toimisto pystyisi kertomaan laadukkaammin tuloksistamme rahoittajille ja ihmisille, joiden hyväksi teemme työtä. Tämä vaatii useiden uusien innovatiivisten työkalujen suunnittelua, käyttöönottoa, arvioimista ja kollegoiden kouluttamista, mistä vastaan toimistollamme.

Uskon, että työni vie maatoimistomme uudelle tasolle, josta muut maatoimistot ja UN Women globaalisti voivat hyötyä tulevaisuudessa.

Tämä vuosi on tasa-arvotyölle merkittävä, sillä mm. YK:n Naiset, rauha ja turvallisuus päätöslauselma täyttää 20 vuotta. Mihin tasa-arvo ongelmaan haluaisit saada ratkaisun seuraavan 20 vuoden aikana?

Toivon, että näemme yhä enemmän naisia erilaisissa johtotehtävissä. He toimivat roolimalleina ja inspiraationa tuleville sukupolville.

Onko Suomessa tai suomalaisuudessa joku asia, mikä herättää hämmästystä Keniassa?

Suomen hallituksen nuorten naisten valta on herättänyt positiivista huomiota monien kollegoiden keskuudessa. Henkilökohtaisella tasolla kollegat ihmettelevät sitä kulttuurista eroa, että minulle on helppoa myöntää, etten tiedä kaikkea, että teen virheitä ja että olen valmis oppimaan ja kuuntelemaan kaikkia kollegoita asemasta riippumatta.

Lue lisää

Leave a Reply