Pieni särö idyllissä

Kirjoitin edellisessä blogissani innostuneesti Espanjan Aurinkorannikon suomalaisyhteisön uudesta dynamiikasta. Silmämääräisiä havaintojani tukevat Málagan viranomaisten julkaisemat tuoreet tilastot vuodelta 2019, joiden valossa suomalaisten lukumäärä Aurinkorannikolla on selvässä kasvussa.

Vaikka britit ovat brexitistä huolimatta edelleen suurin yksittäinen ulkomaalaisten ryhmä Andalusiassa, on eri kansalaisuuksista juuri suomalaisten määrä kasvanut suhteessa kaikista eniten.

Malagan aurinkoiset rannat houkuttelevat suomalaisia niin hyvässä kuin pahassa.

Tässä joukossa on talviasukkaiden ja turistien lisäksi yhä enemmän työikäisiä, nuoria ja lapsia, jotka ovat muuttaneet Espanjaan eripituisiksi ajoiksi. Suomalaisyhteisön myönteinen dynamiikka on herättänyt aitoa kiinnostusta myös Andalusian aluehallinnossa, jonka johtohenkilöitä olen saanut tavata viime kuukausien aikana matkoillani sekä Sevillassa että Malagassa.

Ei pelkkää auringonpaistetta

Valitettavasti tilastot kertovat myös karumpaa tarinaa siitä, miten Espanjasta on vähitellen muodostunut tukikohta joillekin suomalaisille järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden toimijoille. Tämä iskee ikävän särön idylliseen Välimeren maisemaan.

Rikollisuuteen Espanjassa osallistuvien suomalaisten määrä on onneksi vielä suhteellisen pieni mutta tapausten vakavuus ja kytkeytyminen yhä enemmän erityisesti kansainväliseen huume- ja talousrikollisuuteen huolestuttavat sekä Suomessa että Espanjassa. Tilanne on johtanut tiivistyvään poliisiviranomaisten yhteistyöhön maidemme välillä.

Poliisiyhteistyötä tiivistetään

Suomella on jälleen, pitkähkön tauon jälkeen, pysyvä poliisiyhdyshenkilö Aurinkorannikolla. Tämä käytäntö on linjassa muun muassa Norjan kanssa ja mahdollistaa pohjoismaiden perinteisesti hyvän poliisiyhteistyön tiivistämisen Espanjassa.

Yhdyshenkilön tehtävänä on muun muassa hankkia tietoa ja avustaa viranomaisia tapausten selvittämisessä, rikoshyödyn jäljittämisessä ja lainvoimaisten tuomioiden täytäntöönpanon edistämisessä. Hänellä voi olla myös merkittävä rooli pyrittäessä estämään ennalta kansalaistemme joutuminen rikollisuuden pariin.

Kahdenvälisen poliisiyhteistyön tiivistäminen luo Suomelle ja Espanjalle hyvät edellytykset tiivistää yhteistyötä myös Euroopan unionissa.

EU:n merkittävinä ulkorajamaina meillä on yhteinen intressi huolehtia siitä, että EU:lla on toimivat ulkorajat ja että niitä vartioidaan tehokkaasti. Uskottavuuttamme lisää se, että olemme molemmat huolehtineet omista rajoistamme esimerkillisesti.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.