Konsulatet? Vad i hela friden gör du där?

Minna Niemi är administrativ attaché på konsulatet vid Finlands ambassad i Stockholm.
Minna Niemi, administrativ attaché

När jag berättar att jag arbetar på ambassad, för tillfället på konsulatet vid Finlands ambassad i Stockholm, får jag oftast direkt frågan vad jag gör där. Det enkla svaret är att vi utfärdar cirka 4000 pass om året. Det mer korrekta svaret är att passen är en uppenbar, men endast liten del av vårt jobb.

Finlands och Sveriges långa gemensamma historia återspeglas i våra allmänhetstjänster, eftersom mer än hundra tusen finländare bor i Sverige. En exakt siffra är svår att få fram, eftersom SCB inte räknar finska medborgare som också har svenskt medborgarskap i statistiken. I förra finska riksdagsvalet fanns ca 107 000 röstberättigade finska medborgare i Sverige.

Finska val sysselsätter i Sverige

Under valår i Finland är förhandsröstningen den mest arbetskrävande uppgiften på konsulatet. Beroende på val arrangeras förhandsröstning på upp till 35 orter i Sverige. Konsulatet har ansvar för samordning och utbildning. Rösterna måste också snabbt skickas till Finland för räkning.

I år kan vi pusta ut utan att bekymra oss om valbestyr. Nästa val är nämligen kommunalvalet år 2017. Det sysselsätter dock inte konsulatet i samma skala som presidentvalet 2018, eftersom endast de som har sin hemkommun i Finland är röstberättigade i kommunalvalet.

Är jag finsk medborgare?

Vårt klientel består främst av finska medborgare, eller före detta medborgare, stadigvarande bosatta i Sverige. Ibland av personer som inte vetat om att de varit finska medborgare hela livet.

Då och då kommer kunder som vi kan glädja med att finskt medborgarskap bara kräver en registrering i befolkningsdatasystemet. Ibland måste kolla upp om kunden som ansöker om pass faktiskt är finsk medborgare. I oklara fall skickar vi en begäran om bestämmande av medborgarskapsstatus till Migrationsverket, som är den behöriga myndigheten medborgarskapsfrågor i Finland.

Det är till Migrationsverket vi skickar medborgarskapsanmälningar som inkommit till ambassaden och honorärkonsulaten. Före detta finska medborgare kan få tillbaka sitt medborgarskap genom anmälan. Om ett barn föds utanför Finland, och pappa är finsk medborgare men inte gift med mamman, kan barnet få finskt medborgarskap genom anmälan.

Ett par gånger om året har vi även kunder som vill bli befriade från sitt finska medborgarskap.

Uppehållstillstånd och visum på många språk

Nu när sommaren närmar sig är många utländska studenter i rörelse. En tredjelandsmedborgare som för tillfället studerar i Sverige och vill fortsätta sina studier i Finland lämnar oftast in sin ansökan som uppehållstillstånd till oss på konsulatet. Efter beslut av Migrationsverket i Finland hämtar de sina uppehållstillståndskort från oss.

Vi får också en överraskande stor mängd förfrågningar rörande visum, trots att vår beskickning ligger inom Schengenområdet. Vi har många internationella kunder på konsulatet så språkkunskaper sätt på prov, med bara finska och svenska klarar man sig inte hos oss.

Ibland behövs vår hjälp i tråkiga ärenden, som i samband med sjukdom eller dödsfall. I dessa fall kan vi till exempel hjälpa till med att söka upp släktingar i Finland och skapa kontakt mellan anhöriga och svenska lokala myndigheter.

Allt som allt hanterar vi en mängd olika saker under människans hela livscykel, från födsel till död, i enlighet med lagen om konsulära tjänster. Det gör att ingen arbetsdag är sig lik här på konsulatet.