Varför hittar vi så många spännande tillväxtbolag i Uleåborgsregionen?

Jag får många gånger frågan varför Finland har så många spännande tillväxtbolag.  Ett stort tyskt läkemedelsbolag sa att ”Finland is a hidden gem”, Finland är en dold juvel, efter att ha expanderat sin forsknings- och utvecklingsverksamhet till Finland. Nu kan väl Finland inte vara så okänt då man enligt EY:s årliga ranking attraherar flest investeringsprojekt i Norden år efter år.

Director, International Operations Lars Hagebris, Invest in Finland / Business Finland i Stockholm
Lars Hagebris, Director, International Operations
Invest in Finland / Business Finland i Stockholm

Man har i Finland under de senaste tio åren haft ett mycket strukturerat tillvägagångssätt med att lyfta fram entreprenörskap samtidigt som media skriver mer och mer positivt om startupbolag och riskkapitalets långsiktiga påverkan på den ekonomiska utvecklingen. Finlands Näringsliv EK gjorde en undersökning för något år sedan och kom fram till att en tredjedel av gymnasieeleverna kunde se sig själva som framtida entreprenörer. Detta kanske beroende på att eleverna ser möjligheter att på detta sätt kunna vara med och påverka och skapa den värld de ska leva i.

Samverkan mellan företag stärker ekosystemet för innovation

Det är något märkligt med Uleåborgsbolagen och deras framgångssaga. Denna stad på den 65:e breddgraden i Norra Österbotten, detta IT- och telekom-mecka där inget verkar vara omöjligt.

När jag kom dit med ett internationellt bolag för att titta på möjligheten att sätt upp ett innovationscenter så dök ett 15-tal bolag upp som tillsammans presenterade sina lösningar och kunnande. Alla verkade känna alla och ville storbolaget som var på besök ha en egen variant av lösningen så var det inget problem, utan frågan tillbaka var ”när kan vi börja?”.

När jag kom till Uleåborg ett år senare med ett annat internationellt bolag som nu har etablerat ett ”co-creation center” i staden tillsammans med tillväxtbolagen, universitetet m.fl. så sa deras chef ”Vet du varför bolagen här är så unika?  Ett enskilt bolags lösning kan lätt kopieras, men det öppna samarbetet mellan företagen här gör det lätt att kombinera olika innovationer som gör att 1+1 inte blir 2 utan 3”.

Vi vet att innovation driver på en hållbar utveckling men det är också så att många idéer ser sitt ljus i ekosystem d.v.s. utvecklas i kluster av bolag. Den öppna samarbetetskulturen underlättar detta.

Inte undra på att både Finland och Sverige har rankats som de mest innovativa länderna inom EU av Europeiska kommissionen.  Heja!!

Leave a Reply