Kaikki tämän blogin kirjoitukset aiheesta

Koulutusta yhteismitallistamassa

1

Koulutuksessa tilastojen kansainvälinen ja ajallinen vertailu on tullut jäädäkseen, mutta se vaatii tarkkuutta. Erityisesti Suomessa, jossa koulutusjärjestelmän rakenne on uudistunut olennaisesti…

Tohtori työmarkkinoilla

1

Työttömien tohtoreiden määrän noustua viime aikoina ovat keskusteluun nousseet kysymykset tohtorinkoulutuksen määrästä ja tohtoreiden työllistymisestä. Keskustelu ei ole uusi, mutta poikkeuksellinen…

Panoksia, odotteita ja tuloksia

OECD:n uunituore tilastojulkaisu Education at a Glance näyttää, että suomalaisten koulutustaso alkaa lähestyä OECD-maiden keskitasoa ja on nuorissa ikäryhmissä jopa sen alle. Kuitenkin, jos katsotaan…

Yliopistokoulutus kannattaa

OECD:n tuore Education at a Glance sisälsi koulutustiedot ensi kertaa uuden ISCED 2011 -luokituksen mukaisesti. Tiedot erottavat ensi kertaa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon, mikä on suureksi…

Suomi maistereiden keskikastissa

2

Suomessa yliopisto-opinnot tähtäävät pääosin ylempään korkeakoulututkintoon. Tätä on pidetty sekä vahvuutena että heikkoutena suhteessa maihin, joissa työmarkkinoille siirrytään pääosin…