Kaikki tämän blogin kirjoitukset aiheesta

Vad händer efter corona?

Det gångna året har varit en overklig tid för oss alla. Vår tidsuppfattning har grumlats och det sociala livet har varit minst sagt begränsat. Också vi i Norden har behövt göra många kompromisser…

Har den äran, Göteborg!

Den 4 juni 1621 fick Göteborg sina permanenta stadsprivilegier av Wi GUSTAF ADOLPH, med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung, Stor-Furste uti Finland, Hertig uti Estland och Karelen, Herre…

Tio spaningar för 2021

Året 2020 kommer att gå till historieböckerna som pandemiåret – men hur blir året som precis har börjat? Efter att ha läst undersökningar, konsulterat kloka kollegor och experter samt försökt att…

Året som gått

Jag har nu varit i Stockholm i två och ett halvt år och är inne på mitt sista år. Varje år, varenda månad och alla dagar har varit annorlunda. Jag skulle inte vilja byta bort en enda av dessa dagar….

Coronatider på gränsen

Den 19 mars 2020 stängde Finland sina gränser. Detta påverkade svenska medborgare med finsk anknytning hårt, framför allt i gränskommunerna i Norrbotten eftersom det råder ett stort socialt och…